Продават частните държавни имоти с е-платформа

15:07  |  18 юли 2018

Продажбата на имоти-частна държавна собственост и на имоти, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие ще става с е-платформа.

Прочети още »