Редакция Дир БГ


 • Главен редактор
 • Виктор Стефанов
 • Зам. гл. редактор
 • Калина Петрова
 • Десислава Димитрова
 • Надежда Христова
 • Редактори
 • Адриана Пейчева
 • Таня Тодорова
 • Лилия Чалева
 • Георги Брендийски
 • Адрес на редакцията
 • София 1000, ул. "Георги Бенковски" 11, ет.2

Контакт с редакцията

Oтносно: Възникнал проблем     Имате въпроси     Коментар / предложение
Въведи текст:
Въведете това което искате да споделите, като Ви молим да бъдете максимално изчерпателни и последователни.
Име:
Телефон:
Е-mail:
Код: