Предстои строителството на 1974 жилищни сгради в София

stat 13:31  |  2 февруари 2017 | | / Редактор Лилия Чалева
Броят на апартаментите в жилищните сгради се увеличава с 8,3 на сто Броят на апартаментите в жилищните сгради се увеличава с 8,3 на сто
Сн.: Getty Images/Guliver Photos

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 5,2% през четвъртото тримесечие на 2016 г. Това съобщи Националният статистически институт.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1122 жилищни сгради с 5348 жилища в тях и 679 977 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 32 административни сгради/офиси с 80 113 кв. м РЗП и на 1538 други сгради с 1 053 669 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 5,2 на сто, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 8,3 на сто, а общата им застроена площ - със 7,1 на сто.

Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, спада с 37,3 на сто, а тяхната РЗП - с 15,5 на сто.

Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нарастват с 31,5 на сто, а общата им застроена площ е повече с 48,3 на сто.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 6,3 на сто, броят на жилищата в тях - с 10,5 на сто, а разгънатата им застроена площ е повече с 15,5 на сто.

Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, спада с 34,7 на сто, но съответната им РЗП нараства с 20,1 на сто.

При другите видове сгради се наблюдава увеличение на броя на издадените разрешителни за строеж с 33,3 на сто, както и на общата им застроена площ - с 59,4 на сто.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 200, Пловдив - 163, Варна - 133, и Бургас - 88.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1974, Варна - 1191, Пловдив - 756, и Бургас - 306. През четвъртото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 720 жилищни сгради с 3785 жилища в тях и с 472 837 кв. м обща застроена площ, на 20 административни сгради/офиси с 11 602 кв. м РЗП и на 536 други сгради с 450 393 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са с 13,3 на сто по-малко, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 20,4 на сто, а общата им застроена площ - с 19,5 на сто.

Започнатите административни сгради и разгънатата им застроена площ бележат спад съответно с 37,5 и 44,6 на сто. Броят на започнатите други сгради намалява с 8,4 на сто, но тяхната РЗП е повече с 24,9 на сто.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 16,3 на сто, жилищата в тях - с 54,2 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 45,8 на сто.

Броят на започнатите административни сгради е без промяна, докато тяхната РЗП намалява с 81,8 на сто. Започнатите други видове сгради са повече с 14,5 на сто, а разгънатата им обща застроена площ нараства с 39,1 на сто.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 120 жилищни, 3 административни и 78 други сгради; Бургас - 121 жилищни, 3 административни и 25 други сгради; София (столица) - 113 жилищни, 3 административни и 16 други сгради; Варна - 95 жилищни, 4 административни и 22 други сгради.


Последно в Лента