Магна МК: Обявяваме международен конкурс за „Парадайс тауър”

stat 11:51  |  21 април 2017 | | / Лилия Чалева
Мястото, където се предвижда да са се строи ”Парадайз тауър” Мястото, където се предвижда да са се строи ”Парадайз тауър”

Изграждането на „Парадайс тауър“ ще се случва при пълна прозрачност и категорично съобразяване с обществения интерес.
Това заявява инвеститорът "Магна МК" в писмо до медиите във връзка с множество публикации и разгорялата се дискусия относно проекта.

Публикуваме пълния текст на представената от инвеститора позиция:

"Намерението ни като инвеститор в проекта винаги е било да създадем една от най-емблематичните зелени сгради в София. Съгласуваният в НАГ на разширен експертен съвет проект, на базата на който беше направен трафик анализ и бе получено одобрение от Столичен общински съвет, е на идейно ниво и няма задължителен характер.

Най-важното, което трябва да знаят гражданите на София, е че на този етап ние нямаме проект, нямаме разрешение за строеж и - съответно – не са определени нито реалната височина, нито етажността, нито вида на бъдещата сграда.

Приетият от СОС Подробен устройствен план /ПУП/ показва само максималните ограничителни параметри на евентуалната сграда, като тяхното достигане по никакъв начин не е задължително. Ние нямаме и такова намерение.

Нашето инвестиционно намерение е за проектиране и изграждане на модерна, на световно ниво лайфстайл сграда в София, тип „зелена” архитектурна концепция, с която жителите на града да се гордеят и да я възприемат като една от емблемите на столицата.

В допълнение имаме идея да направим озеленяване и водни атракции в прилежащата територия на сградата, а също така, със съгласието на Столична община, да благоустроим и да изградим обществен вход в югоизточната част на Южния парк.

С цел максимална публичност, прозрачност и съобразяване с обществения интерес към проекта „Парадайс тауър”, ние започнахме организацията за провеждане на открит международен конкурс на световно ниво.

В журито му ще поканим представители както на местната власт, така и на архитектурните среди", заявява в писмото инвеститорът на "Парадайс тауър".

Конкурсът ще бъде подготвен със съдействието на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, като гаранция за максимална прозрачност и отчитане на различните мнения. Получените и отличени концепции ще покажат по недвусмислен начин най-доброто решение за мястото и оптималното съотношение между себестойност, височина и етажност.

Едва тогава ще се знае колко ще е висока сградата и какъв силует ще има тя, като при всички случаи ще вземем под внимание мнението на специалистите и заинтересованите лица.

Нашата цел е сградата и прилежащите й части да са вписани напълно хармонично в околната среда. При всички положения отличеният проект ще мине през всички законови процедури, за да получи одобрение от отговорните инстанции по установения законов ред.

Ние считаме, че дебатът по тази тема трябва да е професионален и да бъде воден от представители на професионалните организации и архитектите в България.

Нашето желание е проектът „Парадайс тауър” да отговаря напълно на обществения интерес и на най-високите световни професионални стандарти, тъй като неговата цел е да добави, а не да отнема от красотата на София. Надяваме се, че сградата ще се превърне в един от най-красивите символи на столицата.


Последно в Лента