Започват масови проверки на строителните продукти

stat 17:59  |  15 май 2017 | | / Редактор Лилия Чалева
Проверяват сухи смеси, топлоизолации, стъклопакети и др. Проверяват сухи смеси, топлоизолации, стъклопакети и др.
Сн.: Shutterstock

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор започва масови проверки на влаганите продукти в строителството.
Инспекциите са планирани с оглед началото на активния строителен сезон, като ще започнат с предлаганите на пазара дограми. Това съобщиха от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/.

Агенцията е била председател на заседание на Групата за административно сътрудничество към Европейската комисия (ADCO) по прилагане на изискванията на Регламент 305/2011/ЕС за строителни продукти, на която е бил обсъждан контролът в тази област и мерки за постигане на по-голяма ефективност.

По време на заседанията експертите на ДАМТН са запознали европейските партньори с контрола, който се извършва в България на различните строителни продукти.

През миналата година са направени 1947 проверки на строителни материали.

Установени са 18 несъответсващи на европейските хармонизирани стандарти продукти и 164, за които се е наложило да се предприемат коригиращи действия от страна на производителя. Сред проверяваните продукти са били сухи смеси, топлоизолации, стъклопакети и др.

Предстоящите проверки на дограмата трябва да покажат дали влаганите продукти отговарят на изискванията на европейските норми (прилагането на Регламент 305/2011/ЕС за строителните продукти).

Обект на контрол ще бъдат както производителите на дограми, така и строителните обекти, на които се влагат те. Опитът показва, че най-честите несъответствия са при стъклопакетите. Именно за това през 2016 г. ДАМТН е провела специализирана акция, фокусирана върху тези продукти.

За втори път тази година ДАМТН е поела председателство на Група за административно сътрудничество към Европейската комисия.

В събитието са участвали 44 представители от 24 страни-членки на ЕС и присъединени страни, от Европейската комисия, както и от българското Министерство на регионалното развитие и благоустройство и неправителствени организации. Председателството на групата е за период от две години.


Последно в Лента