Разширяват жилищните зони в Студена

stat 09:11  |  28 юни 2017 | | / Редактор Лилия Чалева
Кметство Студена Кметство Студена
Сн.: Wikipedia

Да се окрупнят разпокъсаните територии в землището на пернишкото село Студена предвижда общият устройствен план на общината.
Населеното място е раздробено на квартали и махали, включително и такива, които се намират от източната страна на пътя София-Кулата. Част от територията на пернишкия квартал "Църква" също попада в землището на селото.

Основното разширение на жилищните зони е общо 6,7 ха, от които съществуващи са 1,8 ха. То приобщава откъснато застрояване в селото.

Близостта на металургичното предприятие "Стомана индъстри" не предполага значително увеличение на промишлените зони. Предвидени са две подобни зони с обща площ 4,6 ха.

Освен тях на територията на землището се намират кариери за добив на полезни изкопаеми, разположени върху 68 ха, както и територия за изграждане на ветрогенераторна инсталация на обща площ 25,5 ха.

В землището на с. Студена са предвидени три смесени мултифункционални зони. Те се намират на запад от главния път София-Кулата и целят създаване на добро обслужване на пътя и разполагане на логистични терминали и складови бази.


Последно в Лента