Бум на строителството на жилищни сгради

stat 13:27  |  2 август 2017 | | / Лилия Чалева
Най-много се строи в Пловдив, Стара Загора, София и Бургас Най-много се строи в Пловдив, Стара Загора, София и Бургас
Сн.: БТА

Бум в строителството бележи и второто тримесечие на годината. Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50.7%, сочат данните на НСИ.
През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1647 жилищни сгради с 5815 жилища в тях и 781 456 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 40 административни сгради/офиси със 74 019 кв. м РЗП и на 1968 други сгради с 948 262 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50.7 на сто, жилищата в тях - с 23.9 на сто, а общата им застроена площ - с 31.3 на сто.

Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са повече с 37.9 на сто, докато тяхната РЗП намалява с 4.2 на сто.

При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 72.5 на сто, а при общата им застроена площ - със 17.1 на сто.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през второто тримесечие на 2017-а се увеличават с 35.4 на сто, жилищата в тях - с 31 на сто, а разгънатата им застроена площ е повече с 29.2 на сто.

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други видове сгради бележи ръст съответно от 8.1 и 71.9 на сто, а нарастването на тяхната РЗП е респективно с 224.7 и 87.8 на сто.

Пловдив е първенец по разрешителни за жилища

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 245, София (столица) - 207, София - 136, и Бургас - 133.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1869, Пловдив - 1411, Варна - 432, и Бургас - 387.

През второто тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 1281 жилищни сгради с 3842 жилища в тях и с 526 070 кв. м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси със 7797 кв. м РЗП и на 1277 други сгради със 798 653 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече със 100.5 на сто, жилищата в тях - с 19.4 на сто, а общата им застроена площ - с 29 на сто.

Броят на започнатите административни и други видове сгради се увеличава съответно с 56.3 и 177.6 на сто. Същевременно общата застроена площ на административните сгради намалява с 86.8 на сто, докато РЗП на другите сгради нараства със 174.7 на сто.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 53.2 на сто, жилищата в тях - с 29.8 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 25.6 на сто.

Броят на започнатите административни сгради нараства с 8.7 на сто, но тяхната РЗП намалява с 89.9 на сто. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 122.9 на сто, а разгънатата им обща застроена площ е повече със 177.1 на сто.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 230 жилищни, 6 административни и 146 други сгради; Стара Загора - 84 жилищни, 3 административни и 200 други сгради; София - 101 жилищни и 175 други сгради; Бургас - 118 жилищни и 111 други сгради.


Последно в Лента