Облекчават строежа на частни пътища и улици

stat 17:53  |  10 август 2017 | | / Редактор Георги Брандийски
Проектонаредбата предвижда удостоверението за въвеждане в експлоатация да бъде издавано в седемдневен срок Проектонаредбата предвижда удостоверението за въвеждане в експлоатация да бъде издавано в седемдневен срок

Удостоверението за въвеждане в експлоатация за строежи от четвърта и пета категория или отказ за такова да се издава от органа, издал разрешението за строеж.

Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобщават от МРРБ.

Чрез промените нормативният документ трябва да отговори на последните промени в Закона за устройство на територията, се посочва в съобщението.

Припомня се, че строежи от четвърта и пета категория са частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа и съоръженията към тях, жилищни и смесени сгради с ниско или средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с площ до 1000 кв. м и от 1000 до 5000 кв. м, производствени сгради, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, и други.

Проектонаредбата предвижда още удостоверението за въвеждане в експлоатация да бъде издавано в седемдневен срок от постъпване на искането.

Предложенията и мотивите са публикувани на сайта на МРРБ, Дирекцията за национален строителен контрол и Портала за обществени консултации.


Последно в Лента