Облекчават процедурата за компенсаторки

stat 17:41  |  23 август 2017 | | / Редактор Лилия Чалева

Съкращава се срокът за произнасяне по заявленията за обезщетяване на лица с жилищнокомпенсаторни записи.
Правителството направи промени в Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, съобщиха от пресслужбата на МС.

Целта е да се оптимизира и съкрати процедурата по разглеждане и произнасяне по заявленията за обезщетяване на правоимащите лица, които притежават жилищнокомпенсаторни записи (ЖКЗ), пише в съобщението.

С цитираната норма се предоставя възможност гражданите да заявяват и получават осребряване на жилищни компенсаторни записи в предвидените от Закона случаи, като изпълнението е възложено на Министерството на финансите.

В съответствие с промените в Правилника за дейността на "Централен депозитар" АД, през 2016 г. дружеството преустанови издаването на депозитарни разписки. В действащата Наредба депозитарната разписка е посочена като документ, с който се удостоверява наличие на ЖКЗ, което налага промяна в нормативния акт.

Съгласно промените отпада задължението за представяне на два документа с идентично значение, които правоимащите представят пред Министерството на финансите при депозиране на искане.

Срокът за произнасяне се намалява от три месеца на един и се прецизира начинът на изплащане на обезщетенията, когато искането е подадено едновременно от две или повече лица, с което се облекчават лицата - искатели.


Последно в Лента