КЗК разреши сделката за Paradise Center в София

stat 20:42  |  1 декември 2017 | | / Лилия Чалева
NEPI обяви сделката със собственика на Paradise Center Булфелд в края на септември NEPI обяви сделката със собственика на Paradise Center Булфелд в края на септември

КЗК разрешава сделката за столичния мол Paradise Center въпреки възраженията на конкурентите и опасения за монопол на пазара на търговски площи на купувача.
Това се вижда от решение на Комисията, публикувано на сайта й, съобщава Инвестор.бг.

Купувачът - южноафриканският публичен фонд NEPI, обяви сделката със собственика на Paradise Center Булфелд в края на септември. Сделката е на стойност 252,9 млн. евро и е рекордна за България. Придобиването се осъществява чрез дъщерно дружество на фонда - „НЕПИ Проджект ту“ ЕООД.

Преди няколко месеца фондът придоби и мол Сердика в София заедно с офис сградата към проекта. Така компанията става най-крупният собственик на търговски площи в столицата.

Конкуренцията се опасява от монопол

Собствениците на други търговски центрове в София, които са подали становища в КЗК, се опасяват, че сделката ще доведе до господстващо положение на пазара на отдаване на търговски площи.

Собственикът на Mall of Sofia, за който също се спекулира, че преговаря с друг южноафрикански фонд за продажбата на мола, „Дорадо 1“ ЕООД подчертава, че групата ще има възможност да поставя сключването на договори за наем при определени условия, като договорът може да бъде прекратен или наемът да бъде увеличен в помещенията в търговските центрове Сердика и Paradise.

След осъществяване на концентрацията дружеството ще има предимство пред конкурентите, тъй като пазарният дял на участниците в концентрацията ще стане над 30%.Този ефект от концентрацията би довел, както до отлив на наематели в останалите търговски центрове, така и до принуда от страна на собствениците на останалите молове да намалят наемите, констатира компанията.

Собственикът на The Mall “АП Ритейл I” ЕООД, който е пред приключване на сделка за търговския център с британското дружество Hystead Limited, собственост на Hyprop Investments и PDI Investment Holdings, допълва, че NEPI ще контролира общо 133 хил. кв.м площи в търговски центрове. Така фондът си осигурява по-изгодно пазарно положение и може да засегне възможностите на другите молове.

„София Саут Ринг Мол” ЕАД пък изразява опасения, че NEPI може да се опита да се възползва от позицията си на пазара заради пазарната среда предвид големите сделки в търговския сегмент, забавянето на други проекти и затрудненията на по-малките обекти.

Управляващата компания на Bulgaria Mall “Мъркюри“ ЕАД също смята, че сделката ще ограничи конкуренцията и се опасява, че предвид значителния пътникопоток и влияние на търговските центрове Paradise и Сердика новият им собственик ще има възможност да поставя ограничения пред търговците на дребно относно участието им в други търговски центрове.

Няколко от търговците обаче са на точно обратното мнение. „Зара България“ ЕООД подчертава, че договорите за наем са дългосрочни и в тях няма клаузи за едностранни промени на наемите и условията.

Веригата кина „Синема Сити България“ допълва, че участниците в концентрацията не биха били в състояние и не биха имали интерес да ограничат достъпа до съответния пазар или да увеличат цените. Веригата за домакинса техника „Технополис“ пък не може да прецени дали сделката би имала ефект върху пазара.

Пазарен лидер


КЗК признава в анализа си обаче, че новата компания ще достигне дял от порядъка на 30-40% от пазара на отдаване на търговски площи под наем в София.

В момента лидерите на този пазар са четири – Paradise, Sofia Ring Mall, The Mall и Сердика център, с дял в рамките на 10-20%.

Следват Mall of Sofia, Bulgaria Mall, Mega Mall и Park Center с дял от 5-10%. В дъното на Sky City на собственика на веригата „Фантастико“ с до 5% дял и Sofia outlet Center с подобен дял.

От горепосочените данни е видно, че след осъществяване на сделката придобиващата контрол група, чрез двата търговски центъра, ще заеме най-голям дял от отдавани търговски площи в София, заключава КЗК в анализа си.

След осъществяване на сделката групата ще излезе на челно място и по оборот от отдаваема площ (също 30-40%). Въпреки това обаче делът не надвишава 40% и не се пораждат опасения, че сделката може да доведе до установяване или засилване на господстващо положение на разглеждания пазар, заключава антимонополния регулатор.

Пазарът на отдаване под наем на площи за търговия на дребно в големи търговски центрове е динамичен и на него към настоящия момент оперират и други дружества, които се явяват основни конкуренти на участниците в концентрацията, с пазарно присъствие, което би могло да окаже дисциплиниращ ефект върху евентуално непазарно поведение от страна на обединената след концентрацията група, посочва още КЗК.


Последно в Лента