Облекчават процедурата по съгласуване на ПУП

stat 18:51  |  24 януари 2018 | | / Редактор Лилия Чалева
В проекта на наредбата се определя нормативно понятието ”форсмажорни обстоятелства” В проекта на наредбата се определя нормативно понятието ”форсмажорни обстоятелства”
Сн.: Bulphoto

Проект за промени предвижда облекчава се процедурата при съгласуване на подробен устройствен план (ПУП) за национални и общински обекти.
Това предвижда проект за изменение и допълнение на Наредбата съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Промяната ще важи за тези обекти, за които до 20.12.2017 г. има разрешение за изработването им.

Тя предвижда проект за подробен устройствен план и в частност парцеларен план за такъв обект да се внася за съгласуване пред служба по геодезия, картография и кадастър, а проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри да се внася за разглеждане в СГКК след одобряване на подробния устройствен план.

В проекта на наредбата се определя нормативно понятието "форсмажорни обстоятелства", с което се дава дефиниция на ситуации, които могат да възпрепятстват извършването на геодезически измервания.

Предложенията за промяна в Наредбата и мотивите към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове", на интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в секция „Проекти на нормативни актове", както и на Портала за обществени консултации.


Последно в Лента