Поскъпват наемите на главните търговски улици

stat 15:05  |  14 март 2018 | | / Редактор Лилия Чалева
Средната цена за наем в София е 49 евро на кв. метър Средната цена за наем в София е 49 евро на кв. метър
Сн.: Bulphoto

Наемите на главните търговски улици в големите градове в България като цяло регистрират ръст.
В София те са 49 евро на кв.м, в Пловдив – 22 евро на кв.м, във Варна – 20 евро на кв.м и в Бургас – 21 евро на кв.м.

При модерните търговски центрове в София посоката на развитие на параметъра е същата. Там наемните нива са 39 евро на кв.м. за разглеждания период. В другите основни градове стойностите им се запазват без промяна, в диапазона 25 – 27 евро на кв.м, пише economic.bg.

Развитието и модернизирането на търговските паркове в страната продължава със стабилни темпове на усвояване на площи и разширяване на микса от оператори.

Движението на наематели на главните търговски улици в София отбелязва незначително увеличение от 3% през първата половина на 2017 г. до 6% през втората, като се наблюдава ясно изразено повишаване на наемните нива спрямо 2016 г.

В най-новия доклад на Colliers за пазара на модерни търговски площи се отбелязва, че общото предлагане в България е 736,860 кв.м. Преобладаващата част от него, в размер от 400,660 кв.м, е съсредоточено в София.

Оставащото е разпределено между Варна (83,000 кв.м.), Бургас (65,000 кв.м.) и Пловдив (52,500 кв.м). През разглеждания период, активността в усвояването на площи е най-голяма в София, където е нараснала с 12% (18,275 кв.м.), следвана от Бургас (6,120 кв.м).

Изминалата година се характеризира с активен инвестиционен интерес към търговски центрове. Бяха сключени транзакции с рекордни за страната за последното десетилетие обеми. С приоритет за инвеститорите бяха търговските площи, по-конкретно шопинг моловете. Сред най-значимите сделки в сегмента са продажбите на PARADISE CENTER и SERDIKA CENTER.

През 2017 г. Colliers и GfK за втори път проведоха изследване на търговските центрове в София. В него се включиха собственици, наематели и посетители. Сред ключовите изводи от проучването са, че е налице разместване в подреждането на петте най-популярни проекта в София. Разнообразният микс от наематели продължава да е пресечна точка във възгледите на посетители, търговци и собственици за това какво трябва да се доразвие в търговските центрове. Най-търсената категория в търговски център е „Мода“, която има по-голяма тежест при определянето на микса от наематели.

През 2018 г. Colliers очаква динамика на пазара на търговски площи, в резултат на смяната на собствениците на някои търговски центрове. Тя може да се изразява в промени в търговския микс, физически преустройства и реконструкции. Основното предизвикателство пред моловете ще бъде увеличаване честотата на посещения, което има директно отношение към новите тенденции на персонализирано пазаруване и развитието на хибридни търговски формати. Атрактивността на търговските паркове се увеличава. Очаква се разнообразяване на търговския им микс с нови категории.


Последно в Лента