Продават незастроени имоти в „ИЗ – Божурище”

stat 11:43  |  28 юни 2018 | | / Редактор Георги Брандийски
първа копка на ново предприятие на „Мултивак“ в Божурище първа копка на ново предприятие на „Мултивак“ в Божурище

Правителството реши 9 незастроени поземлени имота на територията на „Икономическа зона София – Божурище“ да бъдат продадени.

Те се намират в с. Гурмазово, местност Спорното, община Божурище, Област София. Продажбата им ще бъде осъществена след провеждането на търг или конкурс от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.

Мотивът за взетото решение е да се улесни достъпът на повече компании до Икономическа зона „София – Божурище“, като се предвидят по-облекчени условия от тези, регламентирани в Закона за насърчаване на инвестициите.

Едни от тези условия са: по-широк кръг от икономически дейности и по-нисък праг на инвестициите, но при запазване на изискванията, които имат за цел да гарантират изпълнението и поддържането на инвестицията.

Министерският съвет обяви също имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, намиращи се в области Пазарджик, Кърджали и София.

Първият имот, досега управляван от Медицинския университет – Пловдив, но с отпаднала за висшето учебно заведение необходимост,  ще бъде прехвърлен на община Пазарджик за нуждите на Средно училище „Д-р Петър Берон“ в Пазарджик. Той се намира на ул. „Неофит Бозвели“ № 29 и представлява терен с площ 7092 кв. м и включва 5 сгради.

Вторият имот, който е управляван от областния управител на област Кърджали, вече не е необходим за административни дейности и поради това ще бъде предложен за продажба на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Имотът се намира в град Джебел на ул. „Еделвайс“ № 29 и представлява две стаи и зала с обща застроена площ 140,60 кв. м на трети етаж на триетажна сграда.

Третият имот с променен статут е Професионалната гимназия „Георги Сава Раковски“ в гр. Костенец, чиято собственост ще бъде предоставена на община Костенец. Досега учебното заведение е било управлявано от Министерството на образованието и науката, но е с отпаднала за ведомството необходимост, тъй като е обявено за общинско училище.Последно в Лента