Продават частните държавни имоти с е-платформа

stat 15:07  |  18 юли 2018 | | / Редактор Георги Брандийски
Това допълнение в Закона за приватизация и следприватизационен контрол окончателно одобри парламентът. Това допълнение в Закона за приватизация и следприватизационен контрол окончателно одобри парламентът.
Сн.: БТА

Продажбата на имоти-частна държавна собственост и на имоти, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие ще става с е-платформа.

Това допълнение в Закона за приватизация и следприватизационен контрол окончателно одобри парламентът. Министерският съвет приема наредба за електронната платформа. Във всички случаи продажбата чрез търг се извършва чрез електронната платформа. Специфични задължения, пряко свързани с осъществявания от приватизираното дружество предмет на дейност, с изключение на запазване на седалището, предмета на дейност, инвестиции и трудова заетост, не могат да бъдат вменени на купувача за повече от пет години.

Разпоредбата се прилага и за сключени приватизационни договори, по които към датата на влизане в сила на този закон няма непогасени плащания за неустойки за неизпълнени през първите пет години следприватизационни задължения.

Тези текстове противопоставиха партньорите в управлението - ГЕРБ и патриотичната коалиция. Допълнението за влизане в сила със задна дата първо беше предложено от Емил Димитров /ОП/, после оттеглено от него, но одобрено от водещата комисия и съответно гласувано и прието от пленарната зала.

Борис Ячев /Обединени патриоти/ поиска, но мнозинството не прие, въпросните разпоредби да се отложат за следващо заседание и да се преосмислят, защото сега биха били в полза само на три големи предприятия - Бояна филм, БМФ и Булгартабак, и са извън обхвата и принципите на вече приетия на първо четене проект. Не мога да се съглася, че трябва да обслужваме икономически интереси по толкова груб, явен натиск, подаряваме на олигархията в България стотици милиони левове, подкрепи го колегата му Йордан Апостолов. И предупреди, че ще тръгнат много дела срещу страната. Председателят на правната комисия

Данаил Кирилов /ГЕРБ/ подчерта, че с нормите се регулират отношенията във връзка със забавените правоотношения. Иначе ще възникнат две групи договори - за едните, в които ще има един срок за следприватизационен контрол, и другите, които ще са в заварено положение. Така между двете групи могат да възникнат противоречия, обърна внимание той.

С допълнението в закона за приватизацията и следприватизационния контрол се изменят и разпоредби в закона за енергетиката.


Последно в Лента