Карти към кадастъра ще дават всяка информация за имоти

stat 16:45  |  15 ноември 2018 | | / Редактор Лилия Чалева
Кадастрална карта Кадастрална карта
Сн.: БНР

До четири - пет години ще завърши изработването на специализираните карти в най-различни инвестиционни сфери като надграждаща информация на кадастралната карта. Това е съобщил заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, който е участвал във форума "Моят град, моят дом, моят бизнес", съобщиха от ведомството.

Йовев е отбелязал, че специализираните карти са изключително ценни за планирането на различните видове зони и инвестиционни намерения, защото ще съдържат информация за строежи, съоръжения, сервитути, подземна и надземна инженерна инфраструктура, водни източници, трайни насаждения, подземни богатства, релеф и др. Заместник-регионалният министър е напомнил, че до момента специализирани карти са изработени само за зоните и обектите по Черноморското крайбрежие - охранителните зони "А" и "Б" и на имотите в обекти публична държавна и общинска собственост. Той е допълнил също, че специализираните карти ще съдържат и слоеве с карти на критичната инфраструктура, свлачищни зони, водни обекти, както и евентуални ограничения в ползването на имотите или инвестиционни намерения в тях.

Йовев е подчертал и важността от изработването на нова, едромащабна цифрова топографска карта за мащаб 1:5000, защото съществуващите в момента са от 1985 г. и страната ни изостава в това отношение. Той е информирал, че предстои МРРБ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър да станат национален координатор по директивата INSPIRE за осъществяване на държавната политика в областта на инфраструктурата за пространствена информация, с което се очаква постигане на оперативна съвместимост и хармонизацията на масивите от пространствени данни, като така ще се осигури неограничен обмен на данни и услуги между органите на публичната власт. Йовев е казал още, че предстои завършването и на имотния регистър, който към днешна дата е наличен за 6 български града.

Подобряването на кадастралните регистри е сред водещите идеи в работата на министерството, е казал заместник-министърът. Към днешна дата 68 хил.кв.км от територията на страната са покрити с кадастрална карта и регистри към нея. Набраната информация в тях е за 13 млн. недвижими имота. В процес на изработка са кадастралните карти на землищата на 12 общински центъра и 84 населени места в различни области на страната, е коментирал още той.

Изпълнителният директор на АГКК инж. Виолета Коритарова е отбелязала, че в края на 2019 г. ще приключи нанасянето на Картата на възстановената собственост върху кадастралната карта на България. Целта е да се постигне покриваемост на около 96 на сто от територията на страната. Тя е отбелязала също, че по-голяма част от услугите на кадастъра се предлагат електронно. Добре е всички институции да приемат електронната скица като официален документ. Това е разрешено от закона и добър пример са Камарата на нотариусите, които полазват нашите електронни скици, е казала инж.Коритарова.

Тя е отбелязала, че собствениците на имоти освен права имат и задължения да проверяват достоверността на данните за имотите, да отстраняват грешките своевременно, а не в последния момент, преди инвестиционна сделка, за да се избегнат напрежения. Общинските администрации също работят като офиси на кадастъра, за да се облекчат гражданите, е коментирала още тя мерките за облекчаване на гражданите и бизнеса. За съжаление само 10 на сто от електронните услуги се ползват от гражданите. Една от причината за това е, че повечето хора нямат електронен подпис. Другата основна причина е, че не всички институции признават електронните документи, е коментирала Коритарова.


Последно в Лента