Добруджа е лидер по цени на ниви у нас

stat 10:31  |  28 декември 2018 | | / Редактор Лилия Чалева
Земята в Добруджа е между 2 и 3 пъти по-скъпа у нас, отколкото в Румъния Земята в Добруджа е между 2 и 3 пъти по-скъпа у нас, отколкото в Румъния
Сн.: Bulphoto

Земята в Добруджа е между 2 и 3 пъти по-скъпа у нас, отколкото в Румъния.
"Според нашите данни търсенето и предлагането на земеделска земя са много балансирани. Няма го вече това голямо предлагане на ниска цена като в първите години", каза председателят на Асоциацията на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков пред БНР.

Основното търсене е на по-окрупнени парцали, които се напояват, обясни той. Целта на инвеститорите е в тях да се появят трайни насаждения. Заради разпокъсаността и липсата на напояване няма и голям външен инвеститор, който да стресира пазара и да накара цените да подскочат рязко или да доведе до някакво по-голямо търсене, обясни той. Собствениците на земеделска земя, които не я обработват, предпочитат да я отдават под аренда.

„През 2007-а рентите бяха символични и цените на земеделска земя бяха символични. Сега е постигнат този баланс, който води до продажба, само тогава, когато е неизбежно, наложително - някаква сериозна нужда на собствениците. Арендните отношения са на много добро ниво – рентите са пазарни и са високи, така че никой не продава земя без причина“.

Основните фактори при ценообразуването на земята са климатичните условия и почвените характеристики, обясни Стайков:

„В Северна България, където количеството дъждове, почвата и влагата са много добри – Добрич и Силистра са с най-високи цени и се запазва този тренд. Там даже има малко по-високо покачване от другите места. За сметка на това там, където са полупланински и планински райони, имаме задържане и леко падане. В районите на Разград, Шумен, Плевен, които са също много добри земи, се запазват цените. Скочиха с около 3-5%. Между 1000 и 1300 лв. за декар са за некомасирани неполивни парцели. Не можем да сравним търсенето и землищата са различни, но сделките се извършват на тези нива. Добруджа остава лидер в цените. Там даже не можем да прогнозираме. От Силистра като тръгнем към Добрич, нивата са от 1500, а имаме сделки над 2000 лв, но това е нормално - там няма количества земя, които да се предлагат. Там вече има вторичен пазар“.

Търсенето и предлагането на пазара са много балансирани, а цените - доста по-високи от тези в Румъния, която има три пъти повече земя.

„Там земята, която е близо до нас, е от 100 до 300 евро. От нашата страна, по поречието на Дунав, дори и във Видин, са близо и над 500 евро“.

Основните купувачи на пазара имат интереси в земеделието. Малко са тези, които искат да инвестират в земя, но те ползват добри консултанти, обясни експертът.

От Асоциацията ще дадат след нова година своите предложения на Министерство на земеделието относно подготвяния Закон за земята:

„Трябва да се работи в посока Закона за арендата, да се работи в посока на идеалните части. Отчуждаването в момента е направено в цени отпреди 30 години … има и ред други неща“.


Последно в Лента